Kaip tapti Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) nariu

Versija spausdinimuiVersija spausdinimuiSiųsti drauguiSiųsti draugui

Norint tapti Lietuvos statybininkų asociacijos (toliau LSA) nariu reikia ant firminio įmonės blanko užpildyti laisvos formos prašymą kartu nurodant įmonės atestato numerį (taikoma tik statybos įmonėms) ir parengti trumpą minimalios apimties įmonės pristatymą. Jaunesnėms nei 2 metai įmonėms būtinos rekomendacijos iš esamų LSA narių. Šiuos dokumentus atsiųsti el. pašto adresu info@statybininkai.lt, faksu 8 212 59 01 registruotu laišku arba užnešti į asociacijos sekretoriatą Vilniuje adresu Lukiškių 5-501, LT-01108. Prašymai nagrinėjami ir pateikiami LSA prezidiumui pagal LSA įstatuose nustatytą tvarką.
 
Stojamasis vienkartinis mokestis pagal LSA nuostatus yra 1600Lt. Dėl metinio mokesčio sprendimas priimamas gavus daugiau informacijos apie įmonės apimtis (Pagal šiandieną galiojantį prezidiumo sprendimą iki 10mln.Lt. įmonės metinės darbų apimties taikomas minimalus 4000 Lt. metinis mokestis; nuo 11 Mln.Lt. apimčių pagal atskirą susitarimą).
 
Statybų sektoriaus ir susiję su statybomis įmonių atstovai visuomet kviečiami atvykti į LSA būstinę Vilniuje adresu Lukiškių 5-501, 502 pabendrauti, pateikti pasiūlymus bei išsakyti savo nuomonę dėl statybos rinkos problemų ar kitais statybų klausimais.
 
Lietuvos statybininkų asociacija, skaičiuojanti daugiau kaip 20 veiklos metų, vienija daugiau kaip 150 Lietuvos projektavimo, statybos, statybinių medžiagų gamybos, mokymo ir kitų įmonių bei organizacijų, tame tarpe Respublikinę langų ir durų gamintojų asociaciją ir Lietuvos santechnikų asociaciją. Dauguma įmonių yra atestuotos. Tai Lietuvos statybų šakos lyderiai, teikiantys visapusiškas, kokybiškas ir ekonomiškai patrauklias statybos produktų bei gaminių gamybos, darbų, mokymo bei kitas statybų paslaugas. Asociacija glaudžiai dirba su valstybės ir valdžios institucijomis, Lietuvos pramonininkų konfederacija (esame jos narys) ruošdami dirvą ir įtakodami verslui palankius įstatymus, nutarimus bei reglamentus, teikia savo nariams konsultacijas, teisinę ir metodinę pagalbą, tarpininkauja užmezgant tarptautinius ryšius.
 
Aktyviai dalyvaujame statybos profilio darbuotojų ir specialistų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo procese, studentų praktikų organizavime. 2005-2008 metais sėkmingai įgyvendinome projektą „Lietuvos statybos sektoriaus žmogiškųjų išteklių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“, kuriam skirta 2,5 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų ir buvo apmokyta daugiau kaip 7000 LSA įmonių darbuotojų bei išduota daugiau kaip 5000 kvalifikacinių pažymėjimų.
 
Šiuo metu Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) įgyvendina naują projektą „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ kuriam skirta daugiau kaip 4 mln. Lt. ES struktūrinių fondų lėšų ir numatomas iki 70% paramos intensyvumas.
 
Lietuvos statybininkų asociacija yra Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos www.lpk.lt nare atsakinga už statybos sektorių, asocijuota FIEC (European Construction Industry Federation) nare (34 nacionalinės šalių narių statybos industrijos federacijos bei asociacijos) www.fiec.org, 2006 metų pradžioje Lietuvos statybininkų asociacija kartu su Statybos inžinierių sąjunga inicijavo Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP www.lstp.vgtu.lt) kūrimo procesą. LSTP, tai nacionalinis Europos statybų technologinės platformos darinys, vienijantis verslo ir mokslo pastangas, kuriant ir diegiant naujausias technologijas, naujus produktus bei inicijuojant ir vykdant įvairius statybų srities tarptautinius inovacinius projektus.
 
Daugiau informacijos apie LSA veiklą bei narystės joje sąlygas rasite adresu http://www.statybininkai.lt/.