Statybos taisyklės: Dėmesio pasikeitė STATAI kainodara

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkybos darbai

Kitų darbų taisyklės

Elektrotechnikos ir ryšio sistemų darbai

Vidaus inžinerinių sistemų darbai

Lauko inžinerinių tinklų darbai

Bendrieji statybos darbai

19. Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai v2_2015.09.27 (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014)