22_STOGŲ ĮRENGIMO DARBAI: Plokščių eksploatuojamų stogų įrengimas

ST 121895674.215.20.01:2016 Plokščių eksploatuojamų stogų įrengimas
 
Parengė:       LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
Darbo vadovas: dr. Darius Kalibatas, VGTU
Recenzavo:
dr. Andrejus Karablikovas (nepriklausomas ekspertas)
dr. Vaidotas Šarka
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant:
dr. Tatjana Vilutienė, VGTU
Tomas Trimonis, UAB „Vaista“
PetrasKiaulėnas, UAB „Vaista“
Darius Kasaitis, UAB „M products“
Rytis Skaudžius, UAB “Ginstata”
Aivaras Jasiulevičius, UAB "Brolsta"
Mindaugas Gikys, UAB "Aif LT"
Linas Pikelis, UAB "Contestus"
Vladimiras Jankelevičius, UAB "Conresta"
Rytis Stakėnas, UAB "Naresta"
Petras Jakutis, VDI
 Gabrielius Sereika, VDI
 
I.            SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.      Taisyklės apie eksploatuojamų stogų-terasų projektavimą ir įrengimą paruošta remiantis galiojančiais normatyviniais dokumentais, gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas, užsienio ir Lietuvos statybininkų bei projektuotojų patyrimu ir eksperimentiniais tyrimais atsižvelgiant į klimatologines sąlygas.
2.      Taisyklės eksploatuojamų stogų-terasų projektavimą ir įrengimą apjungia, papildo ir detalizuoja galiojančius normatyvinius dokumentus, todėl ja naudotis rekomenduojama visoms projektavimo ir statybos įmonėms.
3.      Taisyklės skirtos energiškai efektyviems pastatams ir jų statybai, kuriems yra keliami griežtesni su šiluma ir sandarumu susiję reikalavimai. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas stogo šilumos izoliacinio sluoksnio apsaugai nuo drėgmės.