DĖL INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS NAUDOJIMO

 Lietuvos statybininkų asociacija siekdama gerinti statybos aplinką Lietuvoje 2010 metais rinkos dalyviams pasiūlė elektroninių statybos taisyklių sistemą - STATAI www.statybostaisykles.lt per kurią platiną įvairių statybos taisyklių rinkinius, statybos technologijų aprašus, gaminių montavimo instrukcijas bei kitokią informaciją, kuri yra intelektinė nuosavybė.
Pagal LR civilinį kodeksą, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei STR „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ statybos taisyklių, technologijų aprašų, instrukcijų panaudojimui yra būtinas autoriaus teisių turėtojo sutikimas. Be to, bet koks statybos taisyklių, technologijų, instrukcijų  pakeitimas arba panaudojimas naujam intelektiniam produktui sukurti galimas tik su raštišku teisių turėtojo sutikimu.
Lietuvos statybininkų asociacija gavo informacijos dėl galimai neteisėto naudojimosi statybos taisyklėmis. Pažymime, kad įmonėms nelegaliai naudojantis statybos taisyklėmis, technologiniais aprašais, instrukcijomis kyla klausimas net tik dėl teisių turėtojo interesų pažeidimo bet ir išduotų atestatų teisėtumo, kai privalomas turėti statybos taisykles įmonės naudoja nelegaliai. Taip pat kyla klausimas dėl įmonės įsipareigojimų prieš užsakovus tikrumo, kai rangos sutartyse daroma nuoroda į nelegaliai naudojamas statybos taisykles, statybos technologijų aprašus, instrukcijas.
Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prašome atkreipti dėmesį kokiomis statybos taisyklėmis naudojatės veikloje ir esant neteisėtumui, prašome kreiptis į įgaliotą Lietuvos statybininkų asociacijos atstovą dėl legalizavimo.