20. Knauf sausosios statybos sistemos is gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai

ST 211573430.01:2011  "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai"

Rengė:  UAB „KNAUF“
Recenzavo:  Doc. dr. Vytautas Papinigis
© UAB “KNAUF”.
 
DĖMESIO!!!
 
UAB “KNAUF” vadovo įsakymu leidžiama įtraukti UAB “KNAUF” parengtas, recenzuotas ir patvirtintas statybos taisykles ST 211573430.01:2011 "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai" į elektroninės Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį.
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2011 m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr. 34, statybos taisyklės ST 211573430.01:2011 "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji statybos darbai" ST 121895674.08:2011. 
 
TURINYS
 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB “KNAUF” statybos taisyklės ST211573430.01:2011(toliau Taisyklės) parengtos ir įformintos vadovaujantis STR.1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimais. Ruošiant šias taisykles taip pat atsižvelgta ir į “KNAUF“ techninių duomenų leidinius: “KNAUF” pertvarų konstrukcijos metaliniu karkasu W11”, “KNAUF” gipso plokščių lubos D11”, “KNAUF” dekoratyviosios lubos D19“, “KNAUF” mansardos įrengimas D61“. Taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savarankiškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, privalomais sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių sertifikatais, gamintojo rekomendacijomis. 
 2. Šios taisyklės taikomos montuojant metalinio ar medinio karkaso ir gipskartonio plokščių sistemų pertvaras ir lubas, montuojant sienų apkalą ar klijuojant gipskartonį.
 3. Taisyklėse numatyta karkaso, gipskartonio plokščių montavimo bei technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, kurie aprašyti LST EN ISO 9000:2001.
4. Šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja “KNAUF“ produkciją. Minėtos įmonės, tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą.
5. Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “KNAUF” medžiagas, siekiant deklaruojamos metalinio karkaso ir gipso kartono konstrukcijų bei apdailos kokybės taip pat užtikrinti darbo ir kontrukcijų eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams informuoti apie “KNAUF“ įmonėse gaminamų metalinio karkaso, gipskartonio plokščių sistemų pertvaroms ir luboms montavimo būdus ir metodus.
6. Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “KNAUF“ gaminamą produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB „KNAUF“. 
7. UAB “KNAUF“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “KNAUF“ produkcijai, kai “KNAUF“ produkcija naudojama pagal kompanijos “KNAUF” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju