Knauf sausosios statybos sistemos is gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai v1_2011.12.06

Versija spausdinimuiVersija spausdinimuiSiųsti drauguiSiųsti draugui

 

ST 211573430.01:2011  "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai"
Rengė:  UAB „KNAUF“
Recenzavo:  Doc. dr. Vytautas Papinigis
© UAB “KNAUF”.
 
DĖMESIO!!!
 
UAB “KNAUF” vadovo įsakymu leidžiama įtraukti UAB “KNAUF” parengtas, recenzuotas ir patvirtintas statybos taisykles ST 211573430.01:2011 "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai" į elektroninės Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį.
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2011 m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr. 34, statybos taisyklės ST 211573430.01:2011 "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji statybos darbai" ST 121895674.08:2011.
 
TURINYS
 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB “KNAUF” statybos taisyklės ST211573430.01:2011(toliau Taisyklės) parengtos ir įformintos vadovaujantis STR.1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimais. Ruošiant šias taisykles taip pat atsižvelgta ir į “KNAUF“ techninių duomenų leidinius: “KNAUF” pertvarų konstrukcijos metaliniu karkasu W11”, “KNAUF” gipso plokščių lubos D11”, “KNAUF” dekoratyviosios lubos D19“, “KNAUF” mansardos įrengimas D61“. Taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savarankiškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, privalomais sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių sertifikatais, gamintojo rekomendacijomis. 
 2. Šios taisyklės taikomos montuojant metalinio ar medinio karkaso ir gipskartonio plokščių sistemų pertvaras ir lubas, montuojant sienų apkalą ar klijuojant gipskartonį.
 3. Taisyklėse numatyta karkaso, gipskartonio plokščių montavimo bei technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, kurie aprašyti LST EN ISO 9000:2001.
4. Šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja “KNAUF“ produkciją. Minėtos įmonės, tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą.
5. Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “KNAUF” medžiagas, siekiant deklaruojamos metalinio karkaso ir gipso kartono konstrukcijų bei apdailos kokybės taip pat užtikrinti darbo ir kontrukcijų eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams informuoti apie “KNAUF“ įmonėse gaminamų metalinio karkaso, gipskartonio plokščių sistemų pertvaroms ir luboms montavimo būdus ir metodus.
6. Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “KNAUF“ gaminamą produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB „KNAUF“. 
7. UAB “KNAUF“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “KNAUF“ produkcijai, kai “KNAUF“ produkcija naudojama pagal kompanijos “KNAUF” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas.
8. „KNAUF“ deklaruojamos sistemų konstrukcinės, statinės ir kitos savybės gaunamos naudojant vien tik „KNAUF“ sistemos komponentus arba „KNAUF“ rekomenduotus gaminius.

 

10. NUORODOS

11. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XI-992, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 84-4401 (2010-07-15));
12. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Nr. XI-802, 2010-05-11, Žin., 2010, Nr. 60-2961 (2010-05-25));
13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-362(2008-01-24)).
14. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin. 2007, Nr.131-5326).
15. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372, keitimas 2010, Nr. 116-5942).
16. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ (Žin. 2002, Nr.54-2150, įskaitant paskutinį keitimą Žin., 2011, Nr. 60-2870).
17. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin. 2010, Nr.115-5902, įskaitant paskutinį keitimą Žin., 2010, Nr. 158-8069).
18. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 2008, Nr.47-1764).
19. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai, atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140, įskaitant paskutinį keitimą Žin., 2003, Nr. 51-2295).
20. Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR2.01.01 (1,3-6) „Esminiai statinio reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195; Žin., 2000, Nr. 8-215; Žin., 2008, Nr. 1-34; Žin., 2008., Nr. 35-1256; Žin., 2008., Nr. 35-1255).
21. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936; EP-73-1(3), EP-73-2(3)).

 

22. DUOMENYS APIE ĮMONĘ

UAB “KNAUF“ Švitrigailos 11b, Vilnius LT - 03228 Tel. 8 5 2619764, faks. 8 5 2619864 El.p. info@knauf.lt; www.knauf.lt Įmonės kodas 211573430, PVM kodas LT115734314 AB Vilniaus bankas, Banko kodas 70440  Atsiskaitomoji sąskaita LT36 7044 0600 0113 5999
 

23. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

24. Šiose taisyklėse naudojami terminai „Statyba“, „Statinys“, „Statytojas“, „Projektuotojas“, „Normatyvinis statybos dokumentas“, „Statybos techninis reglamentas“, „Statinio projektas“ atitinka apibrėžimus, pateiktus statybos įstatyme [2.1.].
25. Terminas „Statybos darbų technologijos projektas“ atitinka apibrėžimą, pateiktą organizaciniame tvarkomajame statybos techniniame reglamente STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ [2.6.].
26. Kitų terminų sąvokos:
27. Darbų sauga – organizacinių, techninių, ekonominių, teisinių, higienos, gydymo, profilaktikos priemonių, skirtų žmonių sveikatai ir gyvybei, darbingumui išsaugoti darbe, visuma;
28. Kokybė – visiška produkto ir jam keliamų reikalavimų atitiktis.
29. Atitikties sertifikatas – dokumentas išduotas pagal sertifikavimo sistemos taisykles, liudijantis, kad reikiamu būdu identifikuotas produktas, procesas ar paslauga atitinka standartą ar kitą normatyvinį dokumentą.
30. Atitikties deklaravimas – procedūra, kuria tiekėjas raštu patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.
31. Drėgmė medienoje - esančio vandens masės ir absoliučiai sausos medienos masės santykis.
32. Gulekšnis – metalinis laikantysis profilis, tvirtinamas horizontaliai prie grindų arba nuožulniai prie lubų bei šlaitinių lubų.
33. Statramstis – metalinis ar medinis vertikalusis profilis, pritvirtintas prie gulekšnio arba sienos. Prie statramsčio tvirtinamos gipsokartono plokštės.
34. Karkasas – metalo, medienos ar kitų statybinių medžiagų, numatytų patikimam “KNAUF” plokščių tvirtinimui, konstrukcijos.
35. “KNAUF” plokštės: gipso kartono plokštės, impregnuotos gipso kartono plokštės, atsparios ugniai gipskartonio plokštės, tvirto gipskartonio plokštės, perforuotos, garsą absorbuojančios gipskartonio plokštės plona gipskartonio plokštė lenktiems paviršiams, rentgeno spinduliams nelaidžios gipskartonio plokštės, gipso ir celiuliozės plaušo plokštės, impregnuotos gipso ir celiuliozės plaušo plokštės, nedegios gipso ir stiko audinio plokštės (Fireboard), cementinės plokštės (Aquapanel).
36. Gruntas - sukibimą pagerinantis sluoksnis, pasižymintis specialiomis savybėmis, naudojamas tankiems ir mažai įgeriantiems betoniniams (arba labai igeriantiems), ir kitiems paviršiams, siekiant pagerinti medžiagos sukibimą su pagrindu klijuojant ar glaistant.
37. Tvirtinamosios priemonės – detalės (varžtai, tvirtinimo detalės ir mūrvinės, kabės) karkasams ir gipsokartonio plokštėms montuoti.
38. Sienų apdaila gipsokartonio plokštėmis – apklijavimas viensluoksnėmis arba daugiasluoksnėmis (plokštėmis su polistireniniu putplasčiu) gipskartonio plokštėmis, kurios prie pagrindo (tinko, mūro, ar kitų statybinių konstrukcijų ar pertvarų) tvirtinamos gipsiniais klijais.
39. Atitvarinės pertvaros - Savelaikančios vidaus pertvaros užtikrinančios statybinės fizikos reikalavimus (pvz.: W111, W112) (5 lentelė).
40. Pertvara dvigubu karkasu - (pvz. W115) - prie dvigubų vertikalių statramsčių iš abiejų pusių tvirtinamos gipskartonio plokštės (5 lentelė).
41. Instaliacinė pertvara dvigubu karkasu (W116) - prie dvigubų vertikalių statramsčių, kurie tarpusavyje sujungiami gipskartonio juostomis, iš abiejų pusių tvirtinamos gipskartonio plokštės (5 lentelė).
42. Sienų apkala – ( W 623, W 625, W 626) lygi arba kokia nors kitokia suformuota konstrukcija, kurios paviršius lygus arba akytas, susidedanti iš karkaso ir gipskartonio plokščių apkalos. Sienos karkaso apkalą galima tvirtinti tvirtinamosiomis apkabomis arba ji gali būti montuojama kaip savarankiškai stovinti konstrukcija.
43. Sausasis tinkas - sienų apklijavimas gipskartonio plokštėmis.
44. Daugiasluoksnės gipskartonio plokštės su polistireniniu putplasčiu ar mineraline vata - naudojamos garso ir/arba šilumos izoliacijai.
45. Lubų konstrukcijos ir lubų apkala - lygi arba kokia nors kitokia konstrukcija, kurios paviršius lygus arba akytas, susidedanti iš karkaso, kuris tvirtinamas prie atraminių statybinių elementų ir gipskartonio plokščių apkalos.
46. Pagrindiniai profiliai - karkaso dalis, prie kurios tvirtinamas montavimo profilis (1 pav.).
47. Montavimo profiliai - karkaso dalis, prie kurios tvirtinamos gipskartonio plokštės (1 pav.).

 

image
 
1 pav. Pagrindinis (c) ir montavimo (b) profiliai
 
 48. Skersinis gipskartonio plokščių tvirtinimas - tvirtinimo būdas, kai ilgosios gipskartonio plokščių.
 
image
2 pav. Skersinis tvirtinimas (lubos arba siena)
 
 49. Išilginis gipskartonio plokščių tvirtinimas - tvirtinimo būdas, kuomet ilgosios gipskartonio plokščių kraštinės išdėstomos lygiagrečiai montavimo profiliams (3 pav.).
 
image
3 pav. Išilginis tvirtinimas (lubos arba siena)
 
50. Tvirtinamosios priemonės - detalės (varžtai, mūrvinės, kabės) karkasams ir /arba “KNAUF” plokštėms tvirtinti.
51. Metalinių profilių arba medienos karkasas kartu su pritvirtintomis “KNAUF” plokštėmis sudaro sienos iš plokščių ir karkaso elementų sistemą (statramstinės pertvaros ir sienų apkala). Leistinasis sienų konstrukcijos aukštis atsižvelgiant į konstrukciją ir panaudojimą nurodytas lentelėje 7- 8.
52. Perimetrinį karkaso profilį, naudojant atitinkamus tvirtinamuosius elementus (mūrvines, varžtus ir kt.) būtina pritvirtinti prie pagrindo (besiribojančių konstrukcinių elementų). Tvirtinant perimetrini profili prie lubų ir grindų atstumas tarp tvirtinimo taškų ne daugiau 80 cm, o tvirtinant prie sienų – 100 cm (ne mažiau 3 tvirtinimo taškų).
53. Standžioji jungtis - yra tokia jungtis, kai jungiamasis pertvaros, sienos arba lubų apkalos profilis prieš mūrvinėmis tvirtai sujungiant jį su greta esančia konstrukcija, sandarinamas juosta “KNAUF” Dichtungsband. Jungtis tampa standesnė ir slopina garsą.
54. Slankioji (deformacinė) jungtis - yra tokia jungtis, kai karkaso ir gipso kartono plokštės prie greta esančios konstrukcijos jungiama, leidžiant joms sujudėti viena kitos atžvilgiu.
 

55. REIKALAVIMAI GIPSO KARTONO IR KARKASO SISTEMOS KOMPONENTAMS

56.  Karkasas

57.  Mediena

Statybinė mediena turi būti sausa, tiesi ir atitinkamų matmenų. Išskirtiniais atvejais naudojama impregnuota arba obliuota mediena. Medienos drėgmė neturi viršyti 10-12%.Statybinė mediena turi būti spygliuočių.
 

58. Lakštinio plieno profiliai

 Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų, kurių storis 0,6 mm. Profiliai turi atitikti “KNAUF“ sistemų konstrukciniams elementams keliamus reikalavimus, patvirtintus bandymais nepriklausomose sertifikuotose laboratorijose. “KNAUF” gamyklose pagaminti profiliai yra pažymėti “KNAUF” logotipu ir atitinka “KNAUF” sisteminėms konstrukcijoms keliamus tvirtumo reikalavimus. Montuojant pertvaras iš “KNAUF” gipso kartono plokščių būtina naudoti “KNAUF” profilius. Naudojamų gipso kartono, karkasinių pertvarų montavimui metalinių profilių matmenys pateikti žemiau esančioje 1 lentelėje.
 
      1 lentelė.  Pagrindinių “KNAUF” profilių nomenklatūra ir matmenys
image
 
Tvirtinimui prie medinių ir plieninių konstrukcijų naudojami “KNAUF” statybiniai varžtai. 3 lentelėje nurodyti leistinieji jų tvirtinimo žingsniai, atsižvelgiant į tvirtinimo priemonės rūšį ir plokštės storį. “KNAUF” gipskartonio plokštės prie karkaso tvirtinamos tik specialiais “KNAUF” varžtais. Nedegi gipso plokštė „Fireboard“ ir gipso – celiuliozės plokštė gali būti tvirtinama kabėmis.
 
 2 lentelė.  Leistinieji „KNAUF“ profilių tvirtinimo atstumai

Plokštės storis, mm
Kartono plaušų kryptis1)
Didžiausias leistinas montavimo profilių tvirtinimo žingsnis (ne daugiau)
Sienų ir pertvarų2) apkala, mm
Lubos ir šlaitiniai stogai
Lubos ir šlaitiniai stogai GKF3)
12,5
Išilgai Skersai
625 625
420 500
Neleistina 400
15,0
Išilgai Skersai
625 750
420 550
Neleistina 400
Perforuotoms plokštėms
Išilgai Skersai
--
320 320
--
1) Žr. Pav. 2 ir 3 2) Jei numatyta keraminė danga, vienasluoksnė apkala tvirtinama kas ≤ 420 mm, o daugiasluoksnė ≤ 625 mm. 3) Reikalavimui dėl atsparumo ugnies poveikiui būtina atsižvelgti į testavimo rezultatus

 3 lentelė. Įvairūs tvirtinamieji dydžiai ir leistinieji tvirtinimo atstumai, atsižvelgiant į gipskartonio plokščių tipą ir karkas

Gipskartonio plokštė
 
Rūšis Storis mm
Didžiausi leistini atstumai
 
 Dydžiai, mm d x L1)
Pertvarų ir sienų apkala, mm
Lubos mm
Statybiniai varžtai plieniniams profiliams
GKB ir GKF, GKBI ir GKFI, Hartplatte
12,5     
TN 3,5x25
250
170
GKF
15,0
TN 3,5x35
250
170
Perforuotos plokštės
12,5
SN 3,5x25
-
170

1) L – varžto ilgis mm, ne mažiau.
 

60.  Montavimo detalės

Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios “KNAUF” plieninės detalės turi būti padengtos cinku arba kadmiu. Vidutinis cinkuotos vielos diametras turi būti 3,6 mm, detalių, pagamintų iš plieninės skardos minimalus storis 0,75 mm. Minimalus srieginių detalių (varžtų) diametras turi būti 6 mm (M6), minimalus spyruoklinio plieno storis turi būti 0,5 mm (4 lentelė). Angų profilių – UA - tvirtinimo detalės parodytos 16 pav.
 
   4 lentelė.  Pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninės detalės
image
 

61.  Izoliacinės medžiagos

Izoliacinės medžiagos, pvz. - mineralinė vata, užtikrina triukšmo izoliaciją, gaisrinę saugą.
 
 

62. GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ PERTVARŲ MONTAVIMAS IR SIENŲ APKALA

63. Bendrosios nuostatos 
64. Montuojant gipskartonio ir metalo profilių pertvarų konstrukcijas turi būti vadovaujamasi projekto sprendiniais, gamintojų nurodymais ir šių Taisyklių nuostatomis.
65. Projekte gali būti numatyta montuoti dvigubo karkaso pertvarą, pvz.: W115, W116, įrengiant karkasus vieną prie kito arba tam tikru atstumų vieną nuo kito. Tuščiame tarpe tvirtinamos izoliacinės medžiagos šilumos ir garso izoliacijai, priešgaisrinei apsaugai, taip pat įrengiama elektros instaliacija, vamzdynai. 
66. “KNAUF” plokštės prie karkaso gali būti tvirtinamos vienu, dviem arba daugiau sluoksnių.
67. Pageidautina naudoti vientisas gipskartonio plokštes, leidžiama taip pat naudoti ir mažesnių matmenų gabalus, tačiau būtina vengti tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra keli mažesni gabalai, nes tai gerokai susilpnina konstrukciją. Kryžminės siūlės neleistinos.
68. Jei formuojama kelių sluoksnių plokščių konstrukcija, skirtingų sluoksnių plokščių siūlės neturi sutapti. Prieš tvirtinant kitą plokščių sluoksnį, būtina užglaistyti ankstesniojo sluoksnio plokščių sandūrų siūles.
69. Jei konstrukcijsi keliami atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokštės GKF, GKFI kurios tvirtinamos tik varžtais, o nedegi gipso plokštė „Fireboard“ – gali būti tvirtinama varžtais ir kabėmis.
70. Siekiant išvengti garso ir šalčio tiltelių susidarymo, naudotinos izoliacines medžiagos, kurios užsandarina ir nesuslūgsta.
71. Pagal aukščio, garso izoliacijos, priešgaisrinės saugos reikalavimus, pertvaros paskirtį bei plokščių montavimo ypatumus “KNAUF” pertvaros gali būti keleto tipų, kurie pateikti 5 ir 6 lentelėje. (Duomenys pateikti naudojant standartinių matmenų plokštes).
 
 5 lentelė.
image
 
      6. lentelė.
image image 
7  lentelė.   Sienų apkala, techninės charakteristikos 
   image
 
8 lentelė.  Didžiausi  leistini gipskartonio pertvarų aukščiai patalpose
image
 

72. Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant montuoti metalinį pertvaros karkasą, patalpa turi būti išvalyta. Ant švarių grindų pažymimas būsimos pertvaros kontūras, nurodant, kur joje bus angos, bei karkaso atsparumą apkrovoms taip pat ir konsolinėms didinantys elementai.
 

73. KARKASO MONTAVIMAS

74. Prie pagrindo, t.y. grindų, o po to - prie lubų turi būti pritvirtinamhorizontalieji pertvarų UW, UD (W623) profiliai – gulekšniai - 4 pav.

 

image
  4 pav. Profilio tvirtinimas prie betoninio pagrindo
 
75. Perimetro profilius tvirtinkite tinkamomis tvirtinimo priemonėmis. Tvirtinamasis atstumas prie lubų ir grindų – ne daugiau 80 cm.
76. Tvirtinimui prie monolitinių konstrukcijų naudojamos mūrvinės / ne monolitiniams konstrukciniams elementams naudojami tai statybinei medžiagai tinkami tvirtinamieji elementai.
77. Siekiant pagerinti pertvaros garso izoliaciją, tarp perimetrinių profilių bei pagrindo, prie kurio jie tvirtinami, turi būti dedama sandarinimo juosta „KNAUF“ Dichtungsband arba sandarinamoji masė „KNAUF“ Trennwandkitt.
78. Tvirtinant profilį prie lubų, reikia dar kartą patikrinti būsimos konstrukcijos vertikalumą. Tai atliekama naudojant matavimo priemones, užtikrinančias pakankamą tikslumą.
79. Pertvaros kampuose tarp gulekšnių paliekamas tarpas vienai, dviems arba trims gipskartonio plokštėms, priklausomai nuo pasirinktos konstrukcijos – 5 pav.
 
image
 5  pav. Profilių tvirtinimas pertvaros kampuose
 
80. Vertikalieji profiliai CW – statramsčiai turi būti įstatomi į horizontalius profilius UW gulekšnius. Esant reikalui statramsčiai su gulekšniais sutvirtinami specialiu įrankiu arba kniedėmis. Varžtais tvirtinti negalima!
81. Statramsčiai gulekšniuose turi stovėti laisvai, be įvaržos. Rekomenduojama viršuje tarp statramsčio ir gulekšnio dugno palikti 5-10 mm tarpą.
82. Visos montuojamų statramsčių profilių nugarėlės turi būti orientuotos ta pačia kryptimi. Elektros instaliacijai profiliuose paliktos kiaurymės turėtų būti vienoje eilėje.
83. Esant reikalui statramsčiai gali būti ilginami kaip parodyta 9 lent. Jei ilginami gretimi profiliai, ilginimo sandūros turi būti perslinktos viena kitos atžvilgiu.
 
  9 lentelė.  Vertikalių profilių pailginimo būdai
image
 
 84. Inžinerinės komunikacijos išvedžiojamos karkaso profiliuose iškirstose „H“ formos angose. Maksimalūs leistini angų dydžiai parodyti 10 lentelėje.
 
 10 lentelė.  Didžiausios leistinos angos profiliuose
image
 

85. DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ FORMAVIMAS PERTVAROSE  IR SIENŲ APKALOJE

86. Deformacinėmis siūlėmis laikomos gipskartonio sistemų ir kitų statybinių konstrukcijų sandūros siūlės, o taip pat siūlės, esančios potencialaus gipskartonio konstrukcijų deformacinio tempimo ar gniuždymo vietose. Jos formuojamos, saugant gipskartonio konstrukcijas nuo neprognozuojamų deformacijų ir trūkių.
87. Jei po įrengiamu metaliniu karkasu grindų ar perdangos konstrukcijoje yra įrengtos deformacinės siūlės, tai tokios pat siūlės įrengiamos ir metaliniame karkase.
88. Gipskartonio plokštės nuo kitų statybinių konstrukcijų dalių – mūro, betono, medžio -dėl skirtingų šiluminio plėtimosi savybių turi būti atskiriamos slydimo juosta ­“KNAUF” Trennstreifen – suformuojant mažai pastebimą deformacinę siūlę, vadinamą „slydimo siūle“.
89. Statybines konstrukcijas, kurias veikia didelė temperatūra (pvz., nuo apšvietimo, šildymo prietaisų), nuo gipskartonio plokščių būtina atskirti.
90. Įrengiant ilgas pertvaras, arba esant žymesniems grindų bei lubų plokštumos aukščio pokyčiams (nuo 75 cm), kas 15 m turi būti numatytos deformacinės -temperatūrinės jungimo siūlės – 6,7,9 pav. Kai plokštė vienu kraštu klijuojama prie sienos, o kitu – dengia pertvarą – būtina įrengti deformacinę siūlę – 8 pav.
image               
      6 pav. Deformacinė siūlė                                         7 pav.Deformacinė siūlė  W112-BFU2

image

   8 pav. Deformacinė jungtis su siena                                9 pav. Deformacinė siūlė   W626-BFU1

 91. Jei pertvara jungiama prie lubų apkalos arba kabamųjų lubų, būtina atsižvelgti į bendrą lubų ir sienų sistemos sąveiką. Privalomi specialūs lubiniai konstrukciniai sprendimai, mažinantys esančią pertvarinių konstrukcijųįtampą.

image
10 pav. Slankioji jungtis su hermetiška                                   11 pav. Slankioji jungtis esant
          Plokščių perdanga                                                                priešgaisriniams ir garso izoliacijos
W111 – VO2                                                                         reikalavimams W112 – VO2
 
image
  W623 – BFU1                                        W625 – BFU1
12 pav. Deformacinės siūlės
 

92. PERTVARŲ IR SIENŲ APKALOS KARKASO MONTAVIMAS DRĖGNOSE PATALPOSE

93. Metalinio karkaso įrengimas baigiamas montuojant papildomas laikančiąsias konstrukcijas (traversas) skirtas tvirtinti sanitarinius prietaisus - 13 pav.
 
image 
13   pav. Stovai (traversos) dušai, praustuvai, klozetui tvirtinti
 
94. Patalpose kur klijuojamos keraminės dangos ant vienasluoksnio gipskartonio – atstumai tarp stovų - ne daugiau kaip 40 cm, o ant dvisluoksnio, jei neprieštarauja konstrukcijos ypatumams, gali būti ir 60 cm .
 

93. ANGOS SIENOSE

95. Ant sienų angų kraštų (pvz., langai ir pan.) tarp statramsčių būtina suformuoti horizontalius papildomuosius elementus, jei reikia, papildomai sutvirtinti karkasą (pvz., skardiniais - plieniniais profiliais). Be to angos formavimui gali būti panaudoti storesni - 2 mm angų profiliai - UA 14 pav.
image
   14    pav. Lango angos, sumontuotos karkase, struktūra, naudojant CW ir UW profilius. UA profiliai gali būti naudojami, norint labiau sustiprinti angos konstrukciją. 1 – UW, 2 – UA arba CW
 

95.  Durų angos formavimas

96. Durų angos karkaso montavimo ypatumai pagal durų varčios svorį parenkamas angos profilis – 11 lentelė.
                 11 lentelė.
image
 
• Grindų UW profilis turi būti pritvirtintas prie pagrindo ties būsimu durų angos kraštu, nepriklausomai nuo atstumų tarp tvirtinimo elementų. Į UW profilius įstatomi vertikalūs CW profiliai, suformuojantys durų angą. Šoniniai angos profiliai turi būti jungiami prie grindų ir lubų. Tam naudojami specialūs “KNAUF” tvirtinimo kampai, kurie kartu apsaugo UW profilius nuo deformacijų. Virš skersinio durų angos profilio sumontuokite papildomus statramsčius, prie kurių pagal gipskartonio plokščių montavimo reikalavimus tvirtinama apkala.
 
image
15 pav. Durų angos montavimo schema 1 – horizontalusis viršutinis angos profilis UW; 2 – statramstis CW; 3 – durų angos profilis UW arba UA. 
  • Jei patalpa žemesnė nei 2,80 m , durų plotis mažiau nei 0,90 m, o durų varčios masė kartu su apdaila mažiau nei 25 kg, tai prie rėmo esantį CW profilį pakanka sutvirtinti tokio pat dydžio CW arba UW profiliu per visą patalpos aukštį.
  • Jei kuris nors iš išvardintų dydžių viršijamas, angos rėmą reikia formuoti naudojant “KNAUF“ UA profilį, kurio metalo storis 2 mm. UA profiliai prie viršutinės ir apatinės perdangos tvirtinami UA profilių tvirtinimo kampų komplekte esančiomis 8x60 mūrvinėmis – ne mažiau 2 vnt. vienam kampui 16 pav.
Viršutiniuose durų angos tvirtinimo kampuose yra paliktos specialios angos elektros instaliacijos laidams. Durų angos profiliai išdėstomi taip, kad nesutaptu su pertvaros profiliais.
 
image
16 pav. Durų angų profilių jungimas prie pagrindo tvirtinimo kampais.
 

99. GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS PRIE PERTVARŲ KARKASO

100. Gipskartonio plokštės prie metalinio karkaso tvirtinamos savisriegiais. Priklausomai nuo tvirtinamų gipskartonio plokščių sluoksnių skaičiaus parenkamas savisriegių ilgis:
  • pirmam sluoksniui - 25 mm;
  • antram sluoksniui - 35 mm;
  • trečiam sluoksniui – 55 mm. (Žiūr. 3 lentelė)
101. Atstumas tarp savisriegių turi būti ne didesnis kaip 250 mm.
 
image
17 pav. Didžiausi atstumai tarp savisriegių
 
102. Minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu dengto gipskartonio plokštės krašto neturi būti mažesnis kaip 10 mm, o minimalus atstumas tarp savisriegio ir nedengto kartonu gipskartonio plokštės krašto neturi būti mažesnis kaip 15 mm (18 pav.).
 
image
18 pav. Minimalūs atstumai tarp savisriegių ir plokštės briaunos
 
103. Tvirtinimo metu būtina vengti neleistino plokštės įveržimo. Jo galima išvengti, pvz., pradėjus tvirtinti nuo vidurio abiejų kraštų link arba nuo vieno plokštės krašto priešingos pusės kryptimi.
104. Tvirtinamąją plokštę tvirtai prispauskite prie karkaso, kad ji visiškai prie jo priglustų ir tvirtai prisukite varžtais.
105. Visi varžtai į plokštę sukami statmenai ir įveržiami tiek, kad glaistyklė glaistant nekliūtų už varžtų galvučių, kita vertus, varžto galvutė neturi įplėšti kartono. Naujo varžto į seną skylę sukti negalima. Jį galima sukti ne arčiau 50 mm nuo senosios skylės.
106. Jei tvirtinami keli plokščių sluoksniai, vadovaukitės intervalais, nurodytais 2 lentelėje. Pastaba: visi sluoksniai turi būti pritvirtinti per vieną darbo dieną. Jei sluoksniai vienas po kito tvirtinami praėjus ilgesniam laikotarpiui, atstumai tarp tvirtinimo varžtų kiekviename sluoksnyje – 250 mm, o varžtų ilgiai nurodyti 2 lentelėje
107. Gipskartonio plokštes pertvarų konstrukcijose tvirtinamos išilgai profilių. Tik sistemoje W 116 – galima tvirtinti skersai. 
108. Maksimalūs atstumai tarp profilių parenkami vadovaujantis “KNAUF” Taisyklėmis, atsižvelgiant į pasirinktą sistemą. Tvirtinant plokštes prie konstrukcijos skersai profilių, nupjauti kraštai turi būti išdėstyti ant profilio.
109. Varžtųįsukimo į medines konstrukcijas gylis ne mažiau 20 mm. Sukant varžtus į metalines konstrukcijas, varžto ilgį reikia parinkti taip, kad jįįsukus, galas antroje pusėje išsikištų ne mažiau 10mm.
110. Gipskartonio plokščių siūlės virš angų kraštų turi būti perstumiamos ne mažiau kaip 150 - 200 mm ir neturi būti vienoje vertikalėje su angokraščiu.
19 pav. Gipskartonio plokščių siūlių virš angų kraštų perstūmimas
111. Ties angomis pertvarose turi būti tvirtinami kuo didesni plokščių gabalai, o plokščių siūlės neturi sutapti su angos profiliu.
image
19 pav. Gipskartonio plokščių siūlių virš angų kraštų perstūmimas
 

110. PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS PRIE METALINIO KARKASO MONTUOJANT VIENĄ SLUOKSNĮ

113. Prieš tvirtinant pirmąją plokštę prie karkaso, ji turi būti perpjauta per pusę išilgai ir tvirtinama nupjautąja briauna sienos link.
114. Montuojama plokštė neturi uždengti daugiau kaip pusės statramsčio briaunos, kad užtektų vietos pritvirtinti kitai plokštei.
115. Tvirtinant plokštes jas reikia mažumą kilstelti – nepastatyti ant pagrindo, kad iki grindų liktų 5 - 10 mm tarpas, kurį pabaigus montavimą, reikia užpildyti hermetiku arba glaistu.
116. Visos horizontaliosios plokščių siūlės turi būti sustiprintos įdėtiniais horizontaliais profilių gabalais.
117. Jei reikia išvedžioti komunikacijas, gipskartonio plokštes pritvirtinus vienoje karkaso pusėje, išvedžiojamos komunikacijos, o vidinė ertmė tarp stovų užpildoma mineraline vata, kurios sluoksnis neturi viršyti stovų storio. Mineralinė izoliacija, priklausomai nuo projekto, gali būti pritvirtinama arba ne.
118. Pradedant montuoti antrąją pertvaros pusę, pirmoji gipskartonio plokštė tvirtinama nepjauta.
 
Gipskartonio pertvarų montavimo schemos parodytos 20 – 25 pav.
 
image
     20 pav. Jungtis su masyvia siena               21 pav. Jungtis su masyvia perdanga W111-VO1
 
image
         22 pav. L - pertvaros jungtis                                 23 pav. T – pertvaros jungtis W111-C1
 
      image
24 pav. Pertvaros su mineraline vata pjūvis W111-VM1
 

117. PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS PRIE METALINIO KARKASO MONTUOJANT DU SLUOKSNIUS

 

image
  25 pav. Dviejų plokščių sluoksnių siūlių perstūmimas, sistema W112
 
120. Tvirtinant du ar daugiau plokščių sluoksnius, būtina plokštes išdėstyti šachmatine tvarka. Pirmojo, antrojo arba trečiojo gipskartonio sluoksnio siūlės abiejose pertvaros pusėse neturi sutapti.
121. Pritvirtinus pirmąjį gipskartonio plokščių sluoksnį, būtina užglaistyti plokščių ir perimetro siūles.
122. Gipskartonio pertvarų, kai plokštės tvirtinamos dviem sluoksniais, montavimo mazgų schemos parodytos 27 –31 pav.
 
image
   26 pav. Dvisluoksnės pertvaros jungtis su grindimis W112-VU1
 
image
 27 pav Jungtis su monolitine siena W112 – A1        28 pav. Jungtis su lubomis W112-A1
 
image
29 pav. „L“ - pertvaros kampas                        30 pav. „T“ -formos jungtis D1 W112-C1
 
image
 31 pav. Jungtis su plokščių konstrukcija W112-VO4
 

123. Laisvai stovinti sienos apkala (W625, W626)

Laisvai stovinti karkasinė sienos apkala pagal struktūros tipą atitinka vieną dvigubo karkaso pertvaros pusę. Leistinieji aukščio rodikliai nurodyti 7 lentelėje.
 

124. Jungiamoji karkasinė sienos apkala su tiesioginio tvirtinimo kronšteinais (W623)

Formuojant jungiamąją karkasinę sienos apkalą su tiesioginio tvirtinimo kronšteinais, karkasas tvirtinamas tiesiai prie sienos (žr. 30 pav.) , leistinieji aukščio rodikliai nurodyti 8 lentelėje. Atstumai tarp tiesioginio tvirtinimo kronšteinų ant metalinio profilio negali viršyti 150 cm. Kiekvienam pagrindui būtina pasirinkti atitinkamus tvirtinimo elementus. 
125. Gipskartonio jungiamosios apkalos, kai plokštės tvirtinamos vienu ar dviem sluoksniais iš vienos pertvaros pusės, montavimo mazgų schemos parodytos 30–39 pav.
 
     image
32 pav. Sienų jungiamosios apkalos pjūvis su iš vienos pusės tvirtinama plokšte W623-VM1
 
image
 33 pav. Jungtis su masyvia perdanga              34 pav. Jungtis su masyvia perdanga
          W623-VO1                                                       W623-VU1
 
126. Sienų apkalos, kai plokštės tvirtinamos vienu sluoksnu iš vienos pertvaros pusės, montavimo mazgų schemos.
 image
         35 pav. Jungtis su masyvia perdanga                36 pav. Sienų apkala su mineraline
         W625-VO1                                                           vata pjūvis  W625–VM1
     image
37 pav.  Jungtis su masyvia perdanga  W625 – VU1
 
127. Gipskartonio apkalos, kai plokštės tvirtinamos dviem sluoksniai iš vienos pusės, montavimo mazgų schemos.
image
  38 pav. Jungtis su masyvia perdanga                   39 pav. Sienų apkala su mineraline vata 
     W626-VO1                                                             W626-VM1
 
      image
40 pav. Jungtis su masyvia perdanga W626 – VU1


128. METALINIO LENKTŲ PERTVARŲ KARKASO MONTAVIMAS

image
41 pav. Lenkta pertvara W111-SO1
 
129. Ant grindų ir lubų pažymima būsimosios lenktos pertvaros vieta. Žirklėmis metalui kirpti įkerpama šalia gamyklinės prakirtimo vietos UW profilio šoninė briauna.
130. UW profilį išlenkiamas pageidaujamu spinduliu, pritvirtinamas. Atstumas tarp mūrvinių≤ 300 mm.
131. Statramsčiai, įstatomi į gulekšnius, pritvirtinami. Atstumas tarp CW profilių ašių≤ 300 mm.
 

132. Lenktų pertvarų plokščių tvirtinimo prie karkaso ypatumai.

133. Lenktų pertvarų gipskartonio plokštės lenkiamos išilginę plokštės kriptimi.
134. Rekomenduojama prieš lenkimą gipskartonio plokštes sudrėkinti. Tai palengvina lenkimą ir leidžia plokštes sulenkti mažesniu spinduliu.
 

135. ELEKTROS INSTALIACIJOS, VANDENTIEKIO BEI NUOTĖKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

136. Elektros instaliacija gipskartonio pertvarose turi būti įrengiama laikantis “Elektros įrenginiųįrengimo taisyklės” [2 sk.]
137.  Naudojant viengubos izoliacijos laidus, jie turi būti įleidžiami į PVC vamzdelius. Naudojant laidus su dviguba izoliacija, vamzdeliai nebūtini. 
138. Elektros instaliacijos dėžučiųįrengimo variantai parodyti 42 pav.
image

a)                                                                                             b)

 

image
c)
42 pav. Elektros instaliacijos dėžučių įrengimo variantai
 a) įtvirtinant gipso skiediniu; b) suspaudžiant izoliaciją
  c) padarant dėžutę iš gipskartonio plokščių
 
139. Vandentiekio ir nuotėkų šalinimo vamzdynųįrengimui turi būti montuojama sanitarinė pertvara. Tai yra dvigubo karkaso, uždengto plokštėmis tik iš išorinės pusės, konstrukcija. Karkasai tarpusavyje sujungiami gipskartonio plokščių juostomis (43 pav.).


image 
43 pav. Sanitarinė pertvara, sistema W116
 

140. PAPILDOMA PERTVARŲ IR SIENŲ APKALOS APKROVA

Pertvarų ir sienų apkalos konstrukcijos gali būti papildomai apkraunamos konsolinėmis (statinėmis) apkrovomis.
 
12 (a,b) lentelė.  Prie gipskartonio pertvarų kabinamų spintelių dydžiai ir pakabų skaičius
a)                                                                                                  b)
image
  13 (a,b) lentelė
   a)                                                                    b)
image
Kabliai paveikslams kabinti                      Plastikinės ir metalinės inkarinės pakabos,
                                                                   pakabinamos spintelės  matmenys
 
Norint pritvirtinti sunkesnius daiktus – klozetus, boilerius ir kitką – naudojami specialūs konstrukciniai metaliniai “KNAUF“ rėmai (traversos) arba atraminiai UA statramsčiai, kurie montuojami karkaso konstrukcijoje.
image
44 pav. Stovas sanmazgo prietaisams tvirtinti W223-A11
 
image
45 pav. Stovas iš UA profilių boileriui tvirtinti W223-A10

Norint įvairius daiktus kabinti prie sienos, apklijuotos gipskartonio plokštėmis pagal sunkesnieji tvirtinami per gipskartonio plokštę prie sienos, o lengvesnieji – tiesiog prie pačios plokštės.

142. Lengvos konsolinės apkrovos

Jei konsolinė apkrova neviršija 40 kg kiekvienam sienos, prie kurios kabinama apkrova, ilgio metrui, (pvz., lengvos knygų lentynos ir sieninės spintelės), ją galima montuoti prie pertvaros ar sienų apkalos bet kurioje vietoje.
 

143. Vidutinės konsolinės apkrovos

Jei konsolinė apkrova nuo 40 kg iki 70 kg kiekvienam sienos ilgio metrui, ją galima kabinti prie gipskartonio pertvaros ar sienos apkalos bet kurioje vietoje, jei gipskartonio plokštės storis ne mažiau, kaip 18 mm. Tas pat galioja dvigubo karkaso pertvaroms, jei statramsčių eilės tarp savęs tvirtai sujungtos, pvz., gipskartonio juostomis (W116). 
 

144. Sunkios konsolinės apkrovos

Jei konsolinė apkrova 70 – 150 kg kiekvienam sienos ilgio metrui (pvz., unitazas, kriauklės, boileriai), šiuos prietaisus būtina kabinti prie karkaso specialiais rėmais (pvz., traversos, atraminiai UA statramsčiai ir kt.). Dvigubo karkaso pertvarose statramsčių eiles būtina tvirtai sujungti tarpusavyje gipskartonio juostomis. 
 

145. Kitos apkrovos

Jei numatoma, kad apkrovos bus ypač didelės arba dinaminės, būtina imtis specialių konstrukcinių priemonių, pvz., montuoti UA profilius nuo grindų iki lubų (48 pav.).
 

146. LUBŲ IR KABAMŲJŲ LUBŲ APKALA

Prieš tvirtinant karkasą prie lubų, vizualiai patikrinama lubų kokybė. Tvirtinimo priemonės (mūrvinės, kaiščiai ir pan.) lubų konstrukcijoms parenkamos atsižvelgiant į pagrindą. Negalima naudoti mūrvinių, pagamintų iš sintetinių medžiagų, taip pat negalima tvirtinti kabamųjų lubų prie medines balanas naudojant tinkuotų lubų. Negalima klijuoti plokščių prie lubų. Montavimo detalėms ir profiliams sujungti naudojami “KNAUF” varžtai LB arba LN 
Karkasas, prie kurio tvirtinamos plokštės, turi būti pakankamai stabilus ir lygus. Tvirtinant gipskartonio plokštes prie karkaso pirmenybė teikiama skersiniam tvirtinimui.
Garsą sugerianti apkala montuojama iš perforuotų gipskartonio plokščių (su įvairiomis kiaurymėmis), virš kurių gali būti mineralinės vatos sluoksniai.
 

147. LUBŲ DEFORMACINĖS SIŪLĖS

Deformacines siūles būtina įrengti kas 15 m lubų kraštinės ilgio. Apkalant didelius, įvairių formų sienų ir lubų plotus ant žymiai siaurėjančių paviršių, deformacinės siūlės formuojamos maždaug 10 m atstumu viena nuo kitos, (pvz., prie laiptinių angų aikštelių arba statramstinių pertvarų).
    image
46 pav. Jungtis prie sienos D112-A2
 
image47    pav. Deformacinės siūlės D112-C3
 
14 lentelė
image
 

148. TVIRTINIMAS  PRIE  „JUODLUBIŲ“

Tvirtinimui naudojamos mūrvinės ir varžtai. Konkrečius tvirtinamųjų elementų kiekius parinkite atsižvelgdami į lubų tipą pagal “KNAUF” techninių leidiniu D11 ir D61. Įtvirtinus mūrvines ar varžtus juodlubėse, būtina patikrinti bent jau 5% visų tvirtinamųjų priemonių, turint omenyje, kad negali būti nei vieno matomo defekto. Jei patikros rezultatai neigiami, tikrinama 20% visų tvirtinamųjų taškų. Jei ir šie patikros rezultatai neigiami, būtina patikrinti visus tvirtinamuosius taškus. Rezultatai fiksuojami statybos žurnale.
 

149. TIESIOGIAI SUMONTUOTAS KARKASAS

Gipskartonio plokštės tiesiogiai montuojamos prie medinio arba metalinio karkaso. Leistinieji pagrindinių ir montavimo profilių tvirtinimo atstumai nurodyti 2 lentelėje. Metalinis karkasas tvirtinamas tiesiai prie “juodlubių” pakabomis. Leistinieji atstumai tarp varžtų parodyti.
 

150. ŠLAITINIŲ LUBŲ APKALA

Darbai atliekami pagal 150, 151, 153 punktus.  Tvirtinant gipso kartono plokštes šlaitininėse lubose nerekomenduojama naudoti pakabų Ankerfix. Naudotina pakaba Nonius ar tiesioginio tvirtinimo kronšteinai.
 

151. KABAMOSIOS LUBOS

Gipskartonio plokštės montuojamos prie medinio arba metalinio karkaso, kuris tvirtinamas prie “juodlubių “ pakabomis. Leistinieji profilių tvirtinimo atstumai nurodyti 2 lentelėje. Leistinieji atstumai tarp varžtų parodyti 3 lentelėje.
 
15 lentelė
image
 

152. LUBŲ APKROVOS

Jei kabamosios lubos apkraunamos papildomai:
  • Papildomą krūvį, kai apkrova mažiau nei 3 kg (atskira apkrova), galima tvirtinti tiesiogiai prie gipskartonio plokštės (išskyrus perforuotas akustines plokštes), jei plokštės storis ne mažiau 12,5 mm, o atstumas tarp apkrovos taškų ne mažiau 50 cm.
  • Jei papildoma apkrova yra nuo 3 kg/m2 iki 20 kg/m2, ją reikia tvirtinti prie karkaso, turint omenyje, kad apkrova atskiruose tvirtinimo taškuose negali viršyti 10 kg. Privalu vadovautis 6 lent. duomenimis.
  • Jei papildoma apkrova viršija 20 kg/m2, ją būtina pridėti prie lubų karkaso.

153. SIJŲ IR ATRAMŲ APKALA

Sijos ir atramos apkalamos ugniai atsparia gipskartonio plokšte GKF arba nedegia gipso plokšte „Fireboard“ iš esmės siekiant apsaugoti jas kilus gaisrui. Plokščių storis ir sluoksnių skaičius priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagamintos sijos ar atramos (mediena ar plienas) ir reikalaujamos atsparumo ugniai klasės.
 
image 
48    pav. Sijų ir atramų apkala priešgaisrine plokšte „Fireboard“ 
 

154. APKLIJAVIMAS GIPSKARTONIU. “SAUSASIS TINKAVIMAS”

155. Sienoskarkaso apkala ir sausas tinkavimas. Bendrosios nuostatos.

Norint atlikti patalpų vertikalių paviršių apdailą, jie gali būti apkalami ar apklijuojami gipskartoniu. Naudojant atitinkamas izoliacines priemones galima pagerinti šiluminę ir/arba garso izoliaciją.
 

156. Sausasis tinkavimas gipskartonio plokštėmis.

“KNAUF” gipskartonį klijuoti galima tik prie vertikalių paviršių. Klijavimui naudokite tik specialius “KNAUF” klijus „Perlfix“.
157. Būtina užtikrinti, kad klijai „Perlfix“ gerai sukibtų su pagrindu, kuris turi būti sausas, nedulkėtas ir pakankamai tvirtas. Prieš pradedant klijuoti plokštes būtina nuvalyti trupantį tinką, sausus dažus ir nešvarumus. 
158. Po to pagrindą reikia gruntuoti atitinkamu “KNAUF“ gruntu. Sienų nelygumai iki 20 mm išlyginami klijų skiediniu. Dideli nelygumai išlyginami priklijuojant atitinkamų matmenų gipskartonio plokščių juostas. Klijuojamas gipskartonio plokštes būtina pritvirtinti taip, kad jos nenuslystų.
159.  Klijus galima dėti ant antrosios gipskartonio plokščių pusės, arba ant pagrindo. Klijai dedami pailgais kauburėliais pagal plokštės perimetrą kas 25 cm, o per centrą viena arba dviem eilėmis kas 35 cm. Klijai turi visiškai užpildyti erdvę po plokščių sandūromis. Gipskartonio plokštės klijuojamos prie pagrindo ištisai, jei jų gabalai nedideli. Ištisai apklijuojamos ir konsolės, langų ir durų angokraščiai. 
160. Apie dūmtraukius plokštė klijuojama taip, kad atstumas iki dūmtraukio arba vamzdžio būtų ne mažiau 20 cm. Susidaręs tarpas užpildomas atsparia ugniai medžiaga (pvz., mineraline vata su folija). Jei numatoma, kad dūmtraukio temperatūra nuolat viršys +70ºC, būtina naudoti ugniai atsparų skiedinį.
 

161. Termoizoliacinių gipskartonio plokščių klijavimas

Termoizoliacinės plokštės – tai gipskartonio plokštės su gamykloje priklijuotu termoizoliaciniu sluoksniu (pvz., mineralinė vata arba polistireninis putplastis). Tai sustiprina gipskartonio plokštę. Klijavimo procedūra - žr. 161. „Perlfix“ sukibimą su izoliacine medžiaga užtikrina išankstinis paviršiaus glaistymas. Plokštės negali b8ti klijuojamos prie sienų, kurių aukštis daugiau nei 3,0 m.
 

162. Glaistymas. Bendrosios nuostatos

Tam, kad paviršius būtų paruoštas galutinei apdailai, plokščių kraštus ir tvirtinamąsias priemones reikia užglaistyti. Glaistyti galima tik tuomet, kai gipskartonio plokščių matmenys dėl drėgmės arba temperatūros poveikio nebesikeis. Atliekant glaistymo darbus, patalpos ir glaistomojo paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +10°C.
Gipskartonio plokštės turi būti sausos, švarios, o siūlės nedulkėtos. Prieš pradedant galaistyti siūles, pažeistas plokščių vietas reikia iš anksto užglaistyti. Negalima naudoti glaistų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs arba jei mišinys pakuotėje sukibęs.
Pirmiausia gipskartonio siūlės turi būti užpildomos glaistu su arba be armavimo juostos. Gipskartonio plokščių siūlės armuojamos popierine arba stiklo audinio armavimo juosta. Nedegi gipso plokštė „Fireboard“ armuojama tik stiklo audinio armavimo juosta. Glaistymui naudojami “KNAUF“ glaistai parenkami pagal plokštės briaunos tipą ir norimą pasiekti paviršiaus lygumą bei atsižvelgiant į priešgaisrinius ar garso izoliavimo reikalavimus.
 

162. Glaistymas armuojant. Darbų atlikimas

Gipskartonio plokščių armavimo ir glaistymo būdai priklauso nuo plokščių siūlės tipo ir pasirenkamo glaisto, norimą pasiekti paviršiaus lygumą bei atsižvelgiant į priešgaisrinius ar garso izoliavimo reikalavimus. (Žiūr. Priedą Nr.1, “KNAUF“ siūlių paviršiaus glaistymo metodika Q1, Q2, Q3, Q4)
Glaistoma keliais etapais: prie ką tik glaistu užpildytos siūlės lipinama armavimo juosta, vengiant oro pūslių ir įdubų susidarymo. Glaistui išdžiūvus, glaistoma toliau ir paviršius lyginamas pagal poreikį. Jei montuojami keli plokščių sluoksniai, armuojamos tik išorinio sluoksnio siūlės. Vidinių sluoksnių siūlės tik užpildomos glaistu.
 

164. Glaistymas be armavimo

Be armavimo glaistomos gipskartonio plokštės su pusapvale kraštine (HRK) ir su pusapvale nuožulniąja ilgąja kraštine (HRAK). Glaistoma glaistu “KNAUF“ „Uniflott“ arba „Uniflott impregniert“ mažiausiai du kartus. Jei klojami keli plokščių sluoksniai, apatinio sluoksnio siūlės taip pat glaistomos
.

165. Paviršius apdorojimas po glaistymo

Glaistoma atsižvelgiant į būsimą galutinę dangą. Jau projektinėje dokumentacijoje būtina nurodyti vietas, kuriose numatoma plytelių danga, arba kita danga, kurios paviršiui keliami specialūs reikalavimai (pvz. be šešėlio esant šoniniam apšvietimui). Glaistytų gipskartonio plokščių paviršius turi būti sausas, tvirtas, lygus ir nedulkėtas. Užtiškę skiedinio likučiai nuo gipskartonio plokštės paviršiaus pašalinami. Pažeistos vietos turi būti užglaistytos atitinkamu glaistu.  Jei paviršiui keliami specialūs reikalavimai, rekomenduojama paviršių glaistyti pakartotinai.
Prieš galutinę dangą gipskartonio plokščių paviršių, jei būtina, galima apdoroti atitinkamu gruntu. Naudojamas gruntas derinamas su būsima danga. Gipskartonio plokštių apdailai naudojamos šios dangos:
 klijinių dažų ir dirbtinių dervų, sintetinių dispersinių dažų, sintetinių dervų glaisto, įvairaus blizgumo laipsnio (iki matinio) lakų ir dažų, skirtų vidaus darbams, dangos;
 tapetai
1. Apdailos plytelės.
Netinkamos yra kalkinės dangos ir medžiagos, pagamintos iš skysto stiklo. Naudojant dispersinius silikatinius klijus būtina tiksliai laikytis apdorojimo sąlygų.
 2. Dažai: atsparūs plovimui ir trynimui sintetiniai dispersiniai dažai, dažomosios medžiagos su įvairių spalvų efektu, aliejiniai dažai, matiniai lakai, alkidinių dervų dažai, polimerinių dervų dažai, poliuretano lakai (PUR), epoksidiniai lakai (EP), atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir poreikius.
3. Keraminės dangos
 Tinkai: Knauf Strukturputze,pvz. sintetinių dervų tinkai, plonasluoksniai tinkai, glaistai visam plotui pvz. Knauf Board-Finish, mineraliniai tinkai, naudojami kartu su Papierfugendeckstreifen ( popierinės siūlių armavimo juostos). Sintetinių dervų ir celiuliozės tinkus būtina esant pakankamai ventiliacijai.
4. Tapetai: popieriniai, tekstiliniai ir sintetiniai tapetai. Galima naudoti tik metilo celiuliozės klijus. Jei tapetuojama popieriniais  ir stiklo audinio tapetais, reikia pasirūpinti pakankama ventiliacija.
 5. Šarminės dangos kaip antai, kalkių,skysto stiklo ir silikatinių dažų dangos Knauf plokštėms tte (plokščių) pagrindams padengti netinka.
6. Dispersiniai silikatiniai dažai pagal  atitinkamas dažų gamintojo rekomendacijas ir tiksliai laikantis nuorodų gali būti naudojami.
 
Jei gipskartonio plokštės dėl ilgalaikio šviesos poveikio pagelto, rekomenduojama atlikti bandymą, padengti keletą plokščių ir užglaistytų plotų.
 

166. Plytelėmis dengiami paviršiai

Jei gipskartonio plokštės bus klijuojamos plytelėmis, glaistyti reikia tik plokščių siūles, varžtų neglaistyti. Paviršius turi būti švarus, neužterštas glaistu. Visą paviršių būtina gruntuoti “KNAUF” Tiefengrund (žiūr. priedą Nr.1 - Q1).
 

167. Paviršiai, kuriems nekeliami specialūs reikalavimai

Jei paviršių ketinama tapetuoti arba dengiami panašiomis (išskyrus šilko ir metalizuotus tapetus, blizgias lako, dažų dangas) plokščių siūles būtina užglaistyti, be to, bent vieną kartą reikia glaistyti visą plokščių paviršių. Visos tvirtinamosios priemonės glaistomos bent du kartus. Visi glaistomieji paviršiai turi būti lygūs, glaistas turi būti išlygintas. Jei reikia, paviršius šlifuojamas.
 

168. Paviršiai, kuriems bus keliami specialūs reikalavimai. Glaistymo sistema

Jei paviršiams keliami ypatingo lygumo reikalavimai (jie bus tapetuojami šilko, metalizuotais arba fototapetais, o taip pat dengiami blizgiomis ir matinėms dangomis bei yra tiesioginio apšvietimo vietose), gipskartonio plokščių siūlės užpildomos glaistu,po to glaistomas visas paviršius. (Žiūr. Priedas Nr.1, “KNAUF” siūlių paviršiaus glaistymo metodika Q1, Q2, Q3,Q4) Jei reikia, paviršius šlifuojamas.
 

“KNAUF” glaistymo sistema Priedas Nr.1

image

 

image

 

image

 

image

                

image
 

169. LEISTINI PERTVARŲ MONTAVIMO NUKRYPIMAI

16 lentelė.  Pertvarų montavimo nukrypimai

Nuokrypa
Nuokrypos dydis
Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės
2 mm / 1m, bet ne daugiau kaip 10mm
Nelygumai tikrinant dviejų metrų liniuote
3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai
Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies
3 mm
Tarpas tarp garsą izoliuojančių plokščių, o taip pat tarp plokščių ir karkaso elementų
2 mm
Savisriegio panardinimas į plokštę
0,5 - 1 mm
Atstumas tarp vertikalių profilių ašių
 2 mm
Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos atstumo nuokrypa
5 mm
Tarpas tarp suduriamų plokščių
1 - 2 mm
Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis
10 mm

170. GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ EKSPLOTACIJA

Nenaudokite gipskartonio plokščių, jei numatomas ilgalaikis drėgmės ir karščio poveikis (virš +45ºC). Jei statybos metu ir, jai pasibaigus, būtina atsižvelgti į ilgalaikį aukštą oro drėgnį ir/arba įmirkį, trumpalaikiai aukštą temperatūrą +60ºC bei ekstremalų aplinkos poveikį, gipskartonio plokštes būtina gerai apsaugoti. Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją, kad įprastinės eksploatacijos ciklo eigoje būtų galima pašalinti drėgmės perteklių. Esant padidintam drėgnumui privalu naudoti impregnuotas plokštes. Kai drėgmė nuolatinė – naudokite cementines “KNAUF” plokštes „Aquapanel“ Montavimo darbai gali būti atliekami ir tuomet, kai temperatūra žemiau nulio. Tačiau naudoti glaistymo medžiagas arba montažinius gipsus statybos objekte galima tik tuomet, kai temperatūra ne žemiau +5ºC. Atliekant glaistymo ir siūlių užpildymo darbus būtina vadovautis Priedo Nr. 1 reikalavimais.
 

171.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklės privalomos vykdant metalinių profilių ir gipso kartono konstrukcijų, pagamintų kompanijoje “KNAUF“ montavimo darbus. Iškilus klausimams dėl metalo profilių, gipskartonio plokščių ir kitų elementų panaudojimo būtina kreiptis į UAB “KNAUF“ specialistus. Parengus, patvirtinus ir įregistravimus naujas Taisykles, šios Taisyklės paskelbiamos netekusiomis galios.
 

 
image