Langų, durų ir Jų komponentų kokybinio ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai ir rekomendacijos

Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija – RLDGA šiuos „Langų ir durų ir jų komponentų kokybinio ir vizualaus vertinimo metodinius nurodymus ir rekomendacijas“ parengė įvertinusi statybos proceso dalyvių techninius ir teisinius santykius bei šiuo pagrindu grindžiamus įsipareigojimus, langų ir durų gamintojų patirtį, esamą statybų norminės ir teisinės bazės situaciją.