10. Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

ppa2.jpg

ST 2124555837.01:2013 "ATITVARŲ ŠILTINIMAS POLISTIRENINIU PUTPLASČIU"
Rengė:  © POLISTIRENINIO PUTPLASČIO ASOCIACIJA
                 dr. Česlovas Ignatavičius 
Recenzavo:  Jonas Mulevičius, doc. dr. Kęstutis Lukošius
Suderinta:   Algirdas Vapšys
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-10-22. Įsakymo Nr. 56

 

 

 

Statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ paruoštos naudojantis duomenimis, pateiktais LST EN 13163: 2013 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai.Specifikacija“, ir kitais Lietuvoje bei ES galiojančiais normatyviniais dokumentais, Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų, ekspertų,projektuotojų, statybos rangovų, medžiagų gamintojų, bei kitų specialistų rekomendacijomis.

Šios Statybos taisyklės reglamentuoja atitvarų šiltinimo polistireniniu putplasčiu tipą, efektyvų bei patikimą atitvarų apšiltinimo įrengimą. Medžiagos bei elementai, naudojami atitvaroms šiltinti pagal šias taisykles, privalo atitikti galiojančių standartų reikalavimus. Naudodamiesi šiomis taisyklėmis, specialistai privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytųreikalavimų.

Statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 yra skirtos naudoti statinių atitvarų, šiltinamų gamykliniu polistireniniu putplasčiu,projektavimui ir statybai. Jos galioja visiems polistireninio putplasčio asociacijos nariamswww.statybostaisykles.ltsistemos naudotojams bei visoms kitoms įmonėms, pasitvirtinusioms šias taisykles ar jų pagrindu paruošusioms savo taisykles.